Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:

  • stopnia skomplikowania sprawy,
  • nakładu pracy adwokata,
  • wartości przedmiotu sprawy.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z danym klientem.

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, Kancelaria przewiduje możliwość skierowania do Sądu wniosku o zwolnienie klienta od kosztów sądowych.